donderdag 9 maart 2017

ZWO-bezinningsavond

Locatie: 
 Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo
Tijdstip: 
 19.30 uur  - 21.30 uur

Graag nodigt de ZWO werkgroep Noord-Holland u uit voor een bezinningsavond.
 
Thema: Geloven in samen-leven! Hoe we vanuit de kerken verbindend kunnen omgaan met spanningen in de Nederlandse samenleving

Inleider: ds. Jan Post Hospers, medewerker ontmoeting met moslims van de Protestantse kerk.

Recente aanslagen in Europa en de artikelen over de visie op de islam van de Protestantse Kerk (Trouw, 31 december) hebben (opnieuw) een discussie op gang gebracht hoe we als kerken contact moeten zoeken met de islam. “De Protestantse Kerk zoekt verbinding met moslims, niet om de aard van de islam of het gedrag van moslims, maar vanuit de eigen identiteit”, aldus synodevoorzitter ds. René de Reuver.

Jan Post Hospers is als medewerker voor de ontmoeting met moslims dagelijks met deze vraag bezig. “Graag wil ik samen met u kijken hoe onze Nederlandse samenleving op dit moment in elkaar zit en hoe je kunt omgaan met die spanningen, die ook te maken hebben met culturele verschillen. In mijn contacten www.ojcm.nl (landelijk) en www.geloveninsamenleven.nl (voor het lokale werk) gaat het om het verbinden en het voor elkaar opkomen. In Enschede hebben we hiervoor een boeiende training opgezet. Zo hoop ik u wat handvatten te kunnen geven om plaatselijk aan de slag te gaan.”

U bent allen van harte welkom!
Wilt u zich s.v.p. voor deze avond opgeven?

Info en/of aanmelden:
Karel Jungheim, gemeenteadviseur Kerk in Actie
T 06-15179361
E j.jungheim@kerkinactie.nl
 

terug