zondag 21 februari 2016

Viering Zwerfkeitjes

Locatie: 
 Bovenzaal Hippolytuskerk
Tijdstip: 
 09.30 uur


Uitnodiging

Dag Zwerfkeitjes,

Wat hebben we een fijne Kerstfeestviering met elkaar gehad en wat zijn er prachtige kerstkijkdozen gemaakt! Jullie hebben je best gedaan, hoor. Op zondag 21 februari is er weer een viering. De leidsters Gemma en Jeannette gaan weer een prachtig verhaal vertellen. En wat er in de doos zit? Dat is een grote verrassing! Jullie komen toch allemaal?

En er staat ook al een Zwerfkeitjesviering gepland op Palmpasen. Deze viering is op zondag 20 maart om 9.30 uur in de Hippolytuskerk. Met de leidsters kunnen jullie dan prachtige Palmpasenstokken maken en het Palmpasenverhaal horen, dat komt uit het kerkkinderblad Bonnefooi. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Jullie komen toch ook?

Dag allemaal, namens de leidsters Jeanette, Gemma en Jeannette,
Anke van Putten


Zwerfkeitjes is de naam van de groep kinderen van 0 tot 7 jaar. In de bovenzaal van de kerk is voor hen een gezellige hoek ingericht met kleutermeubeltjes, een speelkleed, een box en een kast met speelgoed. Zo’n vijf keer per jaar is het, tijdens de kerkdienst, feest in deze peuter- en kleuterhoek. Dan is er een viering voor de Zwerfkeitjes. In deze viering staat een verhaal centraal, dat aansluit bij het thema van de kerkdienst. Na het voorlezen wordt er creatief met het verhaal aan de slag gegaan. 

PG Wieringen nodigt alle kinderen van 0 tot 7 jaar van harte uit voor de vieringen van de Zwerfkeitjes! 
Ook (groot)ouders zijn van harte welkom, maar zij mogen natuurlijk ook naar de kerkdienst gaan.


 

terug