Zichtstuk Zondag Voleinding Zichtstuk Zondag Voleinding
 22 NOVEMBER 2015
 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Zondag Voleinding genoemd. Deze zondag gedenken we de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden.We noemen namen waarmee we ons verbonden weten. En met hen gedenken we ook die al eerder van ons heengingen of hen die in onze gedachten zijn. In het zingen van de liederen, in het luisteren naar de woorden, de gebeden en het aansteken van de kaarsen proberen we dat gemis met elkaar te delen.

In het zichtstuk zien we een kransvorm die verwijst naar de weg die mensen gaan. Op die weg zien we verschillende bloemen die een mensenleven verbeelden. De oplopende hoogte van de schikkingen verwijst naar de verbinding tussen aarde en de hemel en de hemel en de aarde.

Wie draagt ons en hoedt ons, omarmt ons, wie anders dan Jij, Geest van God.


 
terug