Zichtstuk Kerst Zichtstuk Kerst
 24 DECEMBER 2015
 
Het zichtstuk symboliseert de kerstnacht. Het witte doek is als teken van ‘in doeken gewikkeld’.De hemel raakt de aarde
Een Kind ons geboren, Zoon ons gegeven
Gewikkeld in doeken, deze koning van de vrede
Engelen zingen over dit kind
Waarin de hemel de aarde raakt
God kom met Uw geest
Open ons voor Uw vrede


25 december 2015
In de kerstnacht bezingen de engelen de komst van de Mensenzoon bij de herders in het veld. Het vervolg is dat de herders op weg gaan. Ze zijn de eerste bezoekers bij Maria, Jozef en het kind, dat in de voederbak ligt. Maria hoort en ziet alles aan. Ze bewaart al de woorden in haar hart en blijft erover nadenken.
We vieren dat het Licht van God onder ons is komen wonen, gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking.

De hemel raakt de aarde.
Herders gaan op weg, ze zoeken
wat engelen vertelden, ze openen zich
voor het Kind van belofte.
God, kom met Uw Geest
raak ons aan met Uw Licht. 
terug