Wijkcontactpersonen krijgen voorlichting over signaleren van stille armoede

 9 DECEMBER 2015
 
De jaarlijkse bijeenkomst voor wijkcontactpersonen op 3 november jl. stond in het teken van het signaleren van stille armoede. Ds. Burret Olde, gemeenteadviseur voor de Protestantse kerkenraden en diaconieën in de classis Hoorn/Enkhuizen, was uitgenodigd om een lezing te geven.

Ds. Olde schetste tijdens zijn lezing de huidige situatie van het pastoraat, knelpunten en vragen. Enkele dia’s maakten duidelijk welke groepen in Nederland te maken hebben met armoede en hoe een wijkcontactpersoon beter kan waarnemen of er in de omgeving iemand mogelijk kampt met armoede.

Daarna werd er in groepen geoefend met het signaleren van stille armoede. Een overzicht van groepen die met financiële problemen te maken kunnen hebben schiep duidelijkheid, maar het bleek niet eenvoudig erachter te komen of dit ook daadwerkelijk het geval was. Zonder vooroordeel kijken was ook geen gemakkelijke opdracht.

De wijkcontactpersonen werden geadviseerd contact op te nemen met de diaconie bij (een vermoeden van) stille armoede.
    
terug