Werkgroep gemeentevieringen

Een aantal keer per jaar vindt er een gemeenteviering plaats, een viering door en voor gemeenteleden. Deze diensten worden voorbereid door een werkgroep. Gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd om een keer (of meerdere keren) deel te nemen aan deze werkgroep.

Buiten het feit dat het een verrijking is om met elkaar te stoeien over een bepaald thema, word je soms blij verrast door de andere manier van kijken naar iets. En als uit reacties blijkt dat veel mensen voelen wat je als werkgroep uit hebt willen dragen, kun je met veel genoegen terugkijken op de viering en voorbereiding.

Probeer het, het is de moeite waard!

Geef je op bij Mijneke Buursink, tel 592960 of John Jorna, tel 512104.

 
terug