Week van Gebed - Recht door zee Week van Gebed - Recht door zee
 22 JANUARI 2018
 
Gebed in het kader van de Week van Gebed (21-28 januari 2018). Het thema 'recht door zee' haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus.De rechterhand van God
Wijst ons wegen om te gaan
De rechterhand van God
Richt op wie vallen één voor één
De rechterhand van God
Heelt ons naar lichaam, ziel en geest


Bron: Raad van Kerken / Missie Nederland
terug