Voorbede jubileumjaar Voorbede jubileumjaar
 24 OKTOBER 2016    DS. KARIN VAN DEN BROEKE
 
Moderamen vraagt gemeenten voorbede te doen voor het jubileumjaar ‘500 jaar protestantisme’.Komende zondag zal het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland te gast zijn in de Lutherse gemeente te Woerden en daar voorbede doen voor het jubileumjaar dat aanstaande is. Het moderamen nodigt predikanten en gemeenten uit om in het hele land voorbede te doen voor het jaar waarin 500 jaar Reformatie herdacht en gevierd wordt.

Een bijzonder jaar ligt voor ons. Op 31 oktober 2017 zal wereldwijd 500 jaar Reformatie herdacht worden. De Protestantse Kerk in Nederland laat dit historische moment voorafgaan door een jubileumjaar waarin in het hele land activiteiten georganiseerd worden die de betekenis van Reformatie en protestantisme tonen.

Op 31 oktober 2016 wordt het jubileumjaar geopend met een feestelijke bijeenkomst in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. De start van het Reformatiejaar wordt vormgegeven met muzikale voorstelling, de presentatie van wat ons in het jubileumjaar te wachten staat en een panelgesprek over de actuele betekenis van protestantisme. Gedurende de dag zal ook even verbinding gemaakt worden met Lund, de plaats waar Lutheranen en Rooms-Katholieken op dat moment stilstaan bij 500 jaar Reformatie in een viering waarin ook paus Franciscus voor zal gaan. De dag wordt in goede oecumenische verbondenheid vormgegeven.

Op 31 oktober 2016 wordt ook het estafettestokje uitgereikt. Een jaar lang zal deze estafettestok van provincie naar provincie worden doorgegeven. Elke maand is een provincie aan de beurt om op eigen wijze te laten zien wat het protestantisme in het heden te bieden heeft.

Spreken over 500 jaar Reformatie doen we vanuit de Protestantse Kerk in Nederland steeds met twee woorden. Herdenken en vieren. Naast het vele goede dat de Reformatie gebracht heeft, is er ook de pijn om kerkelijke verdeeldheid. Met dankbaarheid ervaren we hoe er veel in het werk gesteld wordt om wereldwijd van het conflict naar gemeenschap toe te groeien. In Nederland zien we hoe het mogelijk is om vanuit het vele dat ons bindt met velen oecumenisch op te trekken en de waarde van de christelijke traditie in gezamenlijkheid te beleven en uit te dragen in de samenleving.

Voorbeden

God van alle plaatsen en alle tijden
wees met ons
nu wij het komende jaar 500 jaar Reformatie gedenken en vieren.
Wij danken U voor de vernieuwende en bevrijdende kracht van het evangelie
die telkens weer geschonken, gezocht en ervaren wordt.
Wees bij uw kerk.
Dat zij telkens weer een plek van hoop, een huis voor de ziel, een verzamelplaats van moed zal zijn.
Dat zij ons telkens weer terug weet te brengen bij schrift, geloof en genade.
Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!

God van alle mensen, Schepper van heel ons leven,
wees met ons
in alle verdeeldheid die wij kennen.
Verdeeldheid in de kerk,
onrust, verdriet, onrecht in de wereld.
Schenk ons uw Geest van hoop en liefde.
Schenk ons telkens weer het visioen van gerechtigheid en vrede.
Help ons telkens terug te keren tot U,
vaste burcht, bron van hoop, stem die ons roept.
Dat wij wereldwijd kunnen getuigen
van de hoop die in ons is.
Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!

U die bent, die was en die komen zal,
wees bij ons in het jubileumjaar dat voor ons ligt.
Geef ons dat bezinning op het verleden ons sterk zal maken voor de toekomst.
Geef ons dat we zien wat reformatie en protestantisme ons gebracht hebben en steeds weer schenken.
Geef dat wij aan scheidsmuren voorbij komen en samen met andere geloofsgenoten een getuigenis van hoop laten klinken.
Wees bij alle mensen in het land die zich ingespannen hebben om het reformatiejaar inspirerend vorm te geven.
Geef dat de estafette van activiteiten door het land heen een bron van vreugde en inspiratie zal zijn.
Zegen het jubileumjaar.
Dat het voor kerk en samenleving tot zegen zal zijn.
Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!

Ds. Karin van den Broeke is preses van de generale synode


Bron: Protestantse Kerk Nederland
terug