Voedselbankproduct van de maand

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen door mensen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De Voedselbank Kop van Noord geeft wekelijks circa 160 pakketten uit.
 
Een praktisch speerpunt van de diaconie is de ondersteuning van het werk van de Voedselbank Kop van Noord. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met de Rooms-Katholieke Parochie, de Doopsgezinde Gemeente en het Oecumenisch Centrum Michaëlskerk.
 
Wilt u ook een bijdrage leveren? Iedere maand wordt een specifiek product ingezameld voor de voedselbank. U kunt dit product inleveren bij onze kerk of bij de andere genoemde kerken.

De voedselbank is ook heel blij met spaarpunten van DE-koffie/thee. In ruil voor deze punten krijgt de voedselbank koffie. U kunt de punten inleveren bij het inzamelpunt in de kerk.

Product van de maand januari: blok verpakte kaas


 
terug