zondag 20 maart 2016

Viering Zwerfkeitjes en kindernevendienst

Locatie: 
 Bovenzaal Hippolytuskerk, Kerkplein 17 te Hippolytushoef
Tijdstip: 
 09.30 uur

Dag alle Zwerfkeitjes en andere kinderen,

Zondag 20 maart is het Palmpasen en dan kunnen jullie in de Hippolytuskerk om 9.30 uur palmpasenstokken komen versieren! Er wordt een palmpasenverhaal verteld en daarna gaan we met elkaar de kerk in en zullen we aan alle mensen de mooi versierde palmpasenstokken laten zien.
 
Op Paaszondag zal er ook een bijeenkomst van de Zwerfkeitjes zijn en dan wordt er uit een Paasprentenboek voorgelezen. Ook dan gaan we met elkaar de kerk in en de mensen laten zien wat er gemaakt is. En jullie mogen aan iedereen een mooie bloem geven!

Alle kinderen, ouders en ook grootouders zijn welkom.
 
Tot ziens,
Anke van Putten, tel. 0227-591929
Zwerfkeitjes is de naam van de groep kinderen van 0 tot 7 jaar. In de bovenzaal van de kerk is voor hen een gezellige hoek ingericht. Zo’n vijf keer per jaar is het, tijdens de kerkdienst, feest in deze peuter-/kleuterhoek. Dan is er een viering voor de Zwerfkeitjes. In deze viering staat een verhaal centraal, dat aansluit bij het thema van de kerkdienst. Na het voorlezen wordt er creatief met het verhaal aan de slag gegaan. 

PG Wieringen nodigt alle kinderen van 0 tot 7 jaar van harte uit voor de vieringen van de Zwerfkeitjes! 
Ook (groot)ouders zijn van harte welkom, maar zij mogen natuurlijk ook naar de kerkdienst gaan.


 

terug