Uitnodiging gemeenteviering

 3 OKTOBER 2017    ELLY WESTRA-AARTSMA
 
Tijdens de gemeenteviering op 29 oktober wordt de onlangs aangeschafte vleugel in gebruik genomen. Het belooft een feestelijke zondag te worden!Het Pelsorgel van (wijlen) Cees Klein, heeft een nieuwe bestemming gekregen. De erven hebben het orgel verkocht en de nieuwe eigenaar woont in Polen. Naar mijn weten heeft Cees Klein dit orgel beschikbaar gesteld ten tijde dat het Knipscheer-orgel grondig werd gerenoveerd en gerestaureerd. Na deze grondige restauratie, die een behoorlijke tijd had geduurd, is het orgel blijven staan omdat het voor een huisorgel toch wel een groot orgel was om deze weer terug te plaatsen. Het mocht dan ook gebruikt worden door de kerk, maar het orgel bleef in eigendom van Cees Klein. Vervolgens heeft het dan ook vele, vele jaren in de kerk gestaan.
 
Later is daar een vleugel (ook niet ons eigendom) bijgekomen die ook gebruikt mocht worden door de kerk. In 2016 is de vleugel teruggegaan naar de eigenaar. In overleg met de kerkenraad is  besloten om uit te kijken naar een goede vleugel. In combinatie met het Knipscheer-orgel zijn we dan veelzijdiger.
 
Wij zijn nu erg verheugd dat we onlangs, na de adviserende stemmen van Ralph Hania en Kors Jan Snoeij, een goede tweedehands vleugel hebben kunnen kopen. Er bevinden zich een aantal goede (hobby)pianisten onder ons. Zij staan te popelen om ons op de vleugel te kunnen begeleiden en ons uiteraard ook prachtige muziekstukken te laten horen. Omdat organisten schaars worden is dit een prima, welkom gebeuren. Ook de SKAH is heel blij met deze aankoop, want dat betekent dat zij ook weer een pianist kunnen contracteren voor hun concerten.
 
In overleg met de werkgroep gemeenteviering wordt tijdens hun dienst op 29 oktober de vleugel officieel in gebruik genomen. Het wordt een feestelijke zondag die wordt afgesloten met een eenvoudige gemeentemaaltijd. De kerkenraad nodigt een ieder uit om deze viering bij te wonen.

Programma op zondag 29 oktober
16.00 uur inloop met koffie en thee gevolgd door een vesper.
Na de vesper een drankje en afsluiting met een maaltijd.
 
Als u blijft eten is het organisatorisch van belang dat u zich opgeeft bij de diaconie per e-mail of telefonisch bij Bas Eilander 06 2890 6404.
    
terug