Uitgelicht: actie Kerkbalans


 

Mijn kerk

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat mooie monumentale gebouw in het dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. De plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken. De plek waar u kunt ontmoeten. Waar een ieder welkom is en waar veel mensen zich welkom voelen. En niet alleen op zondag.
 
Veel momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. Zo worden er bijvoorbeeld kosten gemaakt voor de verwarming, de verlichting, personeel, pastorale projecten en het onderhoud van het kerkgebouw.
 

Wat is Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van vijf kerkgenootschappen, waaronder de Protestantse Kerk. Jaarlijks wordt er op alle leden een beroep gedaan om financieel bij te dragen aan de eigen plaatselijke kerk. Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De kerk wordt niet gesubsidieerd en is volledig afhankelijk van de bijdragen van de eigen leden. 
 

In de tweede helft van januari ontvangt u een envelop met een folder en een antwoordformulier. In de folder staat concreet uitgelegd waar uw bijdrage precies voor nodig is. Vervolgens kunt u via het antwoordformulier aangeven wat u dit jaar aan de kerk wilt geven. Dit formulier wordt bij u opgehaald.


Samen houden we de kerk in balans.
 

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar van de belastingen. De bijdrage valt onder ‘giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI). Er zijn twee soorten giften: gewone giften en periodieke giften.
 
Voor gewone giften geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen. Als u – samen met uw bijdragen aan andere goede doelen – meer dan 1% van uw verzamelinkomen aan giften geeft, betaalt de Belastingdienst dus een deel van uw bijdragen mee.
 
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van uw inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1%. Periodiek schenken houdt in dat u jaarlijks (desgewenst in termijnen) gedurende minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag aan de kerk schenkt. U legt de gift vast via een schriftelijke overeenkomst met de kerk, zodat u een bewijsstuk voor de Belastingdienst heeft.
 
U kunt er natuurlijk voor kiezen om (een gedeelte van) het bedrag dat u terug krijgt van de Belastingdienst ten gunste te laten komen van de kerk. Dit doet u door het bedrag direct in uw jaarlijkse gift op te nemen of door een storting op de rekening van de kerk.
 
Download het formulier van de Belastingdienst: overeenkomst periodieke gift (PDF)
De ingevulde en getekende formulieren levert u in bij de secretaris van de kerkrentmeesters.

Meer weten? kerkrentmeesters@pgwieringen.nl mail

 


 
terug