Startzondag: Ken (jij) je buren!?

 22 SEPTEMBER 2018
 
In het kader van Nationale Burendag, willen we graag nader kennismaken met onze buren. Dat leek ons een goed thema voor de Startzondag, de zondag waarop het kerkelijk jaar weer van start gaat.Er komt een leuke quiz met wetenswaardigheidjes van elkaar, zodat we elkaar beter leren kennen. Verder vragen we specifieke buren om (max. 5 min.) iets over henzelf of hun bedrijf te vertellen. Kortom: hoe het toeven is rondom de kerk en voor de kerkleden in de kerk. Ontmoeten is kerkzijn. Er is gebak, koffie en een drankje. Buren en kerkleden hartelijk welkom! Zondag 30 september vanaf 10.30 uur in de Hippolytuskerk.

Deze zondag vervalt de gebruikelijke viering van 9.30 uur.
    
terug