Sportzomer en Paulus Sportzomer en Paulus
 11 JULI 2016    DS. HANNEKE BORST
 
Het wordt weer een drukke zomer met sportactiviteiten: EK voetbal, Tour de France, Wimbledon, Olympische Spelen. Voor mensen die niet op vakantie zijn, is dat een zegen. Mits je van sport kijken houdt, natuurlijk.In een vorige gemeente was ik tevens geestelijk verzorger van het verzorgingshuis. Ik kan me nog goed herinneren, dat verschillende mensen met blijdschap uitkeken naar een zomer vol sport op de tv. Dat gold voor zowel vrouwen als mannen.

Eerlijk gezegd vind ik het niet heel erg dat Nederland niet meedoet aan het EK voetbal. De straten zien er in ieder geval heerlijk rustig uit. De gekte die losbarst als Nederlandse sporters het goed doen, wordt wel eens wat veel van het goede. Ik moet dan nog wel eens denken aan een tekst van Paulus. Hij schrijft in 1 Timotheüs 4: 8 “Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.” (NBG-vertaling 1951).

Paulus heeft niet veel op met aandacht voor het lichaam en sport. Hij leefde in een tijd dat in de Griekse wereld sport heel belangrijk was. Niet voor niets zijn de Olympische Spelen daar begonnen. En in de Romeinse wereld was een bekende spreuk ‘mens sana in corpore sano’ – een gezonde geest in een gezond lichaam. De sportwereld was Paulus denk ik niet onbekend. Hij gebruikt nog wel eens beelden uit de sport, bijvoorbeeld 1 Korintiërs 9: 25. Hierin geeft hij aan dat atleten strijden om een vergankelijke erekrans, maar gelovigen voor een onvergankelijke. En zo gebruikt Paulus nog meer beelden uit de sport.

De sportwereld was hem daarom waarschijnlijk niet onbekend. Maar telkens weer maakt hij duidelijk dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan sport. Wie zich niet bezighoudt met de zaken van het leven en hoe je je verhoudt tot de dingen die je overkomen, kan er dan door overvallen worden, zodat je niet meer weet waar je het zoeken moet.

Net als sport en net als muziek maken moet je geloven oefenen, trainen. Geloven heeft alles te maken met anders naar dingen en naar mensen leren kijken. Leren kijken met de ogen van Jezus, met de ogen van God. En dan zouden nog wel eens andere dingen belangrijker kunnen zijn dan fit zijn, er goed uitzien, het goed hebben (materieel gezien). Dat waardeer ik wel in Paulus. Dat hij steeds de aandacht vestigt op wat wezenlijk is in dit leven.

Toch zou ik niet zo negatief willen doen over de aandacht voor sport. Stiekem vind ik het zelf wel jammer dat ik tijdens de Olympische Spelen op vakantie ben en er daardoor weinig van zal meemaken. Ik vind het ook wel opvallend dat in de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 bovengenoemde tekst van Paulus iets positiever vertaald is: “Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal.”

Het is fijn dat we komende zomer ons kunnen verliezen in het kijken van veel sportevenementen. Maar ik hoop dat we desalniettemin aandacht blijven houden voor de mensen om ons heen en wat zij nodig hebben. En dat we niet alleen ons lichaam, maar ook onze ziel blijven voeden en trainen. Dat kon wel eens belangrijker zijn voor het Koninkrijk van God.
    
terug