Samenleesbijbel krijgt internationale prijs voor innovatie Samenleesbijbel krijgt internationale prijs voor innovatie
 29 APRIL 2017
 
De Samenleesbijbel, een editie van de Bijbel in Gewone Taal voor gebruik in het gezin, werd in Berlijn bekroond met de Annie Vallotton award.De Annie Vallotton award is een tweejaarlijkse prijs van de United Bible Societies (UBS) voor de meest innovatieve en creatieve bijbeluitgave. Directeur Rieuwerd Buitenwerf nam de award namens het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in ontvangst.
 
"We zijn heel blij met deze internationale erkenning," zegt Buitenwerf. "In Nederland zien we dat tienduizenden gezinnen met kinderen dankzij de Samenleesbijbel op een verrassende en aanstekelijke manier de rijkdom van de Bijbel ontdekken. Er is veel internationale belangstelling voor de nieuwe manier van samen bijbellezen die het kenmerk is van deze bijbeleditie."
 
De Samenleesbijbel verscheen in 2015 als resultaat van nauwe samenwerking tussen theologen en pedagogen. Dit is de Bijbel in gewone Taal (BGT) met 500 pagina’s extra met opdrachten, gespreksvragen, proefjes en meer. Bovendien staan er 'leesroutes' in van verschillend niveau, afgestemd op de leeftijd van het kind. Ook houdt de Samenleesbijbel rekening met de verschillende leerstijlen van kinderen, zoals: lezen, kennis opdoen, beleven of zingen.
 
De award is genoemd naar de Zwitserse kunstenares Annie Vallotton (1915-2013), die onder meer de illustraties maakte voor de Good News Bible. Deze iconische tekeningen zijn wereldwijd gepubliceerd; er zijn meer dan 225 miljoen bijbels verspreid met haar illustraties.


Bron: NBG
terug