Samen Onderweg!

 31 AUGUSTUS 2019    ERZSÉBET THOMASSE
 
We zijn SAMEN onderweg en daarom vraagt de kerkenraad om mee te beslissen over welke koers wij de komende 5 jaar als kerk gaan nemen.Onze kerk is krimpende en vergrijzend maar wel vitaal en zelfstandig. Door het verminderde ledenaantal is er ook minder geld uit te geven en daarom is het belangrijk om met elkaar te bepalen welke koers wij gaan inzetten. U wordt van harte uitgenodigd deze visie en missie voor de komende 5 jaar mee vorm te geven.

U kunt op de volgende manieren en momenten deelnemen:
  1. Visie en missie bijeenkomst op 13 oktober 10h15 (na de viering). Jack de Koster, kerkadviseur, gaat dan met ons in gesprek om er achter te komen welke koers we zouden willen varen. Daarna is er de mogelijkheid om de kerkenraad vragen te stellen.
  2. Workshop: Een deel van jullie, met name het jongere segment van onze kerk, zal persoonlijk worden uitgenodigd voor een workshop ‘hoe kunnen we kerk zijn in de toekomst?’. Deze workshops worden enkele keren gehouden in het najaar van 2019. Erzsébet Thomasse, (jeugdwerk)adviseur en scriba van onze kerk, zal deze avonden leiden.
  3. Enquête: U kunt tot half oktober 2019 via de website een enquête invullen en aanbevelen bij kerkleden of andere betrokkenen van onze kerk. Klik hier voor de enquête.
  4. Contact met scriba: Mocht je de mogelijkheden hierboven genoemd missen of niet voldoende vinden en toch je mening kenbaar willen maken neem dan vóór 30 september contact op met de scriba Erzsébet Thomasse: scriba@pgwieringen.nl, tel: 0627311331. Zij zal u dan helpen deel te nemen met een passende oplossing.
Ken jij iemand die niet echt zichtbaar is in onze kerk maar wel interessant is om te spreken over de toekomst van onze kerk? Leg dit voor aan de scriba, we zullen dan proberen contact op te nemen met deze persoon.

De kerkenraad is dankbaar voor uw medewerking.

Namens de kerkenraad, scriba Erzsébet Thomasse
    
terug