Presentatie ‘zin in Oosterland’ op zondag 7 januari

 28 DECEMBER 2017    OCM
 
Zondag 7 januari zet de Michaëlskerk haar deuren open voor de feestelijke presentatie van het nieuwe motto 'Zin in Oosterland' en de nieuwe website.Na de overdracht van de kerk in juni j.l., wordt 2018 het eerste jaar dat de stichtingen Oecumenisch Centrum Michaëlskerk en Culturele Kring Wieringen onder de nieuwe beheerder, stichting Behoud Oosterlander Kerk, hun activiteiten voortzetten en uitbreiden. Daarom dus de open deuren!

Naast de presentatie van het thema 'Zin in Oosterland' krijgt u op 7 januari een overzicht van de activiteiten die er voor 2018 op het programma staan. Er zullen ook in 2018 oecumenische vieringen zijn voor zinzoekers van ver en dichtbij, maar meer dan ooit wordt 2018 het jaar van nieuwe activiteiten en ruimte voor nieuwe ideeën. Lezingen, concerten, filmavonden: de Oosterlanderkerk biedt mogelijkheden te over, juist door de nauwere samenwerking van de diverse stichtingen die in de kerk activiteiten ontplooien. Het nieuwe logo, dat door de BOK, het OCM en de CKW gebruikt gaat worden en dat symbool staat voor de samenwerking, zal ook op 7 januari worden onthuld.

Iedereen die de Michaëlskerk en de liturgische en culturele activiteiten een warm hart toedraagt is van harte welkom om het gevarieerde programma op 7 januari met o.a. koorzang, het jaarthema in vogelvlucht en presentatie van de nieuwe website bij te wonen. Komt u ook? U bent welkom van 12.00-13.30 uur.
    
terug