Pioniersplek in de Wieringer Schatkamer

12 mei 2022

De synode van de Protestantse Kerk Nederland besloot in 2012 om ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerkzijn. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Ook op Wieringen gaan we nu pionieren!

Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerkzijn, voor mensen die niet naar een kerk gaan. Daarbij worden drie uitgangspunten gehanteerd:
  • afstemming op de context (door te luisteren naar wat er speelt);
  • werken vanuit gedeeld geloof (om te beginnen binnen het pioniersteam);
  • duurzame gemeenschapsvorming (gericht op de langere termijn).

Parel van de Schatkamer
Pioniersplekken kunnen allerlei vormen hebben. De Protestantse Gemeente Wieringen wil een ontmoetingsplek creëren in kringloopwinkel de Wieringer Schatkamer. De pioniersplek krijgt de naam ‘Parel van de Schatkamer’.

Vrijwilligers gezocht
Ons pioniersteam heeft inmiddels een conceptplan ingediend bij de Protestantse Kerk Nederland. In afwachting van een reactie starten we alvast met koffie schenken op de zaterdag. We zijn daarom op zoek naar vrijwillige gastvrouwen/-heren. Iets voor jou? Meld je aan via parel@pgwieringen.nl.

Ook de Wieringer Schatkamer zoekt extra hulp, met als doel vaker open te kunnen gaan. De winkel is momenteel geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Loop gerust eens binnen voor meer informatie (Molenveld 18 in Hippolytushoef).
 
terug