zaterdag 4 maart 2017

Opening expositie veertigdagentijd

Locatie: 
 Hippolytuskerk

Expositie ‘Kerken en Engelen’ in de Hippolytuskerk
 
Zoals nu al jaren gebruikelijk wordt in de veertigdagentijd, de periode voor Pasen, een speciale expositie ingericht in de Hippolytuskerk aan het Kerkplein in Hippolytushoef. Een expositie die de achterliggende gedachte van die periode ondersteunt. Stilte zoeken en nagaan wat de drijfveren in ons leven zijn.

Dit jaar exposeert Jack Kunst (1942). In Friesland geboren maar al heel lang op Wieringen woonachtig en voorheen bekent als Jaap Feenstra. Hij gebruikt tegenwoordig uit piëteit voor zijn moeder haar meisjesnaam.
 
Medio vijftiger jaren van de vorige eeuw was hij een aantal jaren plateelschilder bij Koninklijke Tichelaar Aardewerk in Makkum. Op de avondschool volgde hij een cursus voor decoratieschilder. Daarnaast leerde hij de basisbeginselen van het aquarelleren. Hoewel het toen nog zijn passie niet zou worden heeft hij toch met deze manier van creëren geëxperimenteerd.

Doordat hij een ander vak koos raakte de belangstelling voor schilderen wat naar de achtergrond. Maar in de jaren zeventig van de vorige eeuw bloeide die interesse weer op en heeft hij zich het Hindelooper Schilderen eigen gemaakt. Later, medio jaren negentig, is hij ook serieus met aquarelleren begonnen. Door omstandigheden heeft hij dit begin deze eeuw weer een aantal jaren opzij moeten zetten. Momenteel heeft het echter zijn volle belangstelling; mede gestimuleerd door zijn echtgenote Premalata.

Kunst is autodidact. Zijn voorliefde gaat naar de techniek van het  aquarelleren uit en hij schildert graag op impressionistische en realistische wijze (wolken)landschappen. Ook veel kerken.
 
De expositie wordt met muzikale omlijsting van klankschalen door echtgenote Premalata geopend op zaterdag 4 maart 2017 om 16.00 uur en loopt tot en met 17 april, tweede paasdag.

Openstelling in principe op alle zaterdagen en zondagen van 13.30 -17.00 uur, uitgezonderd zondag 26 maart.
 

terug