Onderzoek: kerk & media Onderzoek: kerk & media
 17 SEPTEMBER 2016
 
Doe mee! Over welke actuele thema’s moet de Protestantse Kerk zich uitspreken?​Dat wordt nu onderzocht via een online onderzoek. Heb je een uitgesproken mening over de rol van de Protestantse Kerk in het maatschappelijk debat? Moet het anders? Kan het beter? Geef je mening via dit onderzoek.

Inhoud vragenlijst
Er worden vragen gesteld over nieuwsberichten van de afgelopen weken, maatschappelijke thema’s, mediagebruik etc. De vragenlijst is tot en met 28 september in te vullen.

Iedereen kan meedoen
Via het panel Protestantse Kerk is al vaker onderzoek naar dit onderwerp gedaan. Dit is de eerste keer dat het onderzoek voor iedereen toegankelijk is.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van dit onderzoek maken duidelijk welke onderwerpen de achterban van de Protestantse Kerk belangrijk vindt. Ook worden er vragen gesteld over in welke media de achterban de bijdrage van de Protestantse Kerk verwacht te lezen, horen of zien. De afdeling Communicatie van de dienstenorganisatie gebruikt deze inzichten om de communicatiestrategie verder te verbeteren.

Duidelijk stelling nemen
Dit onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van het in 2015 gehouden Kerk2025-onderzoek​. De meerderheid van de respondenten was van mening dat de landelijke Protestantse Kerk duidelijk stelling moet nemen in gevoelige maatschappelijke, politieke discussies en dat de Protestantse Kerk zich moet mengen in maatschappelijke debatten. Er werd toen ook duidelijk dat men vindt dat dat tot nu toe in onvoldoende mate gebeurt.


Bron: Protestantse Kerk Nederland
terug