Nieuwe scriba: De Reuver Nieuwe scriba: De Reuver
 25 APRIL 2016
 
Dr. René de Reuver (1959) is door de generale synode benoemd tot scriba van de generale synode.


Foto: Protestantse Kerk/Sandra Haverman

Hij start op 15 juni 2016 met zijn functie. Op 19 juni vindt de kerkelijke bevestiging plaats. De Reuver is gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Gezicht van de kerk
Volgens ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode, is “de scriba het gezicht van de Protestantse Kerk in Nederland, zowel binnen de kerk als daarbuiten. De scriba geeft geestelijke leiding aan de kerk en representeert de Protestantse Kerk in Nederland in kerkelijke en maatschappelijke verbanden.”

Den Haag
De Reuver is sinds 2008 predikant van de protestantse gemeente ’s-Gravenhage, wijkgemeente Marcuskerk. Hiervoor was hij predikant in Sebaldeburen (Gr.) en Boskoop. In 2004 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar de theologische waarde van kerkelijke eenheid en verscheidenheid. In 2012 verscheen zijn boek ‘Anders Verder’ over missionair kerk-zijn in een dynamische omgeving.

Samen
In zijn kennismakingstoespraak gaf De Reuver aan dat ‘Samen’ een kernwoord voor hem is. “Geloof is persoonlijk, maar nooit individueel. Het verbindt een mens met God en met elkaar. De kerk is de geloofsgemeenschap die bestaat dankzij deze verbinding.”

Plaisier
De Reuver volgt dr. Arjan Plaisier op. Plaisier is sinds juni 2008 scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. In juni 2016 is zijn termijn (twee keer vier jaar) afgelopen. Op vrijdag 10 juni 2016 neemt Plaisier afscheid.


Bron: Protestantse Kerk Nederland


 
terug