Na 21 jaar afscheid van kosters Jan en Mani Schouten

 31 MEI 2018    ELLY WESTRA-AARTSMA
 
In een volle Hippolytuskerk op een zonovergoten zondag, heeft de Protestantse Gemeente Wieringen de scheidende kosters Jan Schouten en Mani Schouten–Langereis in het zonnetje gezet. Te midden van familie, vrienden, genodigden en gemeenteleden werd in de viering van 27 mei stilgestaan bij al hun werk in en voor de kerk gedaan gedurende ruim 21 jaar.Met woorden van de voorganger, hun kinderen, zang van ´t Oeverse koor, pianospel en orgelspel werd hun gedane werk voor de kerk extra onderstreept. Namens de Kerkenraad kregen de kosters de paaskaars van 2017 aangeboden. Van de Zwerfkeitjes kregen ze een zelfversierde taart met kersen.

Na de viering werd door het College van Kerkrentmeesters een dankwoord gesproken, ondersteund met een vierspraak. Daarna werd formeel het woord gericht tot de kosters en afscheid genomen met bloemen, een envelop en een PKN-oorkonde met Erepenning met de volgende woorden: Bij besluit van de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Wieringen van april 2018 is aan Jan Schouten en Mani Adriana Schouten–Langereis toegekend de Erepenning van Protestantse Kerk Nederland wegens het vervullen van de functie van koster gedurende ruim 21 jaren. Dit onderscheidingsteken geeft uitdrukking aan het werk dat jullie, Jan en Mani, tot opbouw van de gemeente hebben willen en kunnen verrichten. Wij zijn de Heer van de kerk dankbaar voor wat jullie in jullie jarenlange betrokkenheid voor onze gemeente konden betekenen.

Vele mensen hebben Jan en Mani vervolgens, onder het genot van een hapje en een drankje, de hand gedrukt en hun het goede gewenst voor de toekomst.

Bekijk hier de foto's van de viering
    
terug