Mijn schoonmoeder is mijn inspiratie om een 'groen mens' te worden Mijn schoonmoeder is mijn inspiratie om een 'groen mens' te worden
 25 NOVEMBER 2016
 
Deze week presenteerde het Nederlands Bijbelgenootschap de Groene Bijbel. Hierin is een verhaal te lezen van Ds. Riyadi Basuki uit Indonesië, met wie Kerk in Actie samenwerkt. Dat kunt u hier lezen.“Dominee, de mangoboom dichtbij de fundering van het hek van de kerk kunnen we beter omhakken zodat de wortels straks niet het hek vernielen”. Dat zei het hoofd van de gebouwencommissie van de kerk die ik dien. Ik werk in een dorp waar watertekort een groot probleem is. 

Ik was het er niet mee eens dat de mangoboom omgehakt zou worden, maar hun argumenten klonken erg logisch. Uiteindelijk ging ik akkoord, zij het met pijn in mijn hart.

Toen het moment aangebroken was en de bouwlui klaar stonden om de boom om te hakken, greep mijn schoonmoeder (de meeste mensen noemen haar Oma) in. Ze ging naar de mannen toe en zei: “Meneer, wilt u deze boom omhakken, wacht dan eerst tot ik door de Heer geroepen word? Pas als ik dood ben, mag u de boom omhakken”. Ik stond niet ver van de bouwlui en was verbaasd over wat Oma had gezegd. Eigenlijk vond ik het ook maar niets dat die boom omgehakt zou worden, maar ik had voor het compromis gekozen met logische redenen voor het welzijn van het gebouw.

Na een lang gesprek, begreep de gebouwencommissie waarom Oma resoluut had geweigerd. Oma had eigenlijk niet met veel woorden uitgelegd waarom de boom niet gekapt mocht worden. Maar door haar resolute optreden beseften we hoe belangrijk het is om groen te planten en te beschermen. 

Er ontstond een onrust in mijzelf, want hoewel we met de gemeenteleden al een aantal keren gesproken hadden over hoe belangrijk ecologie is in de Bijbel, durven veel gemeenteleden het niet aan om een grote boom te planten vanwege economische redenen. Als er namelijk een grote boom wordt geplant, dan kan daar omheen geen groente of casava e.d. geplant worden. Ik nodigde gemeenteleden uit om te laten zien en te vertellen hoe makkelijk het water verdwijnt in de grond tijdens de droge periode. Zelfs na vier weken zonder regen zakt het water in de waterput drastisch. Ik zei dat Oma niet kan uitleggen waarom de boom niet mag gekapt worden, maar door de feiten die we met elkaar discussieerden, begrijpen we Oma’s redenen.

Dit is het moment dat we niet alleen moeten stilstaan bij het belang van een boom, maar ook dat we ze moeten planten en beschermen zodat ze blijven leven. Vanaf nu daag ik gemeenteleden uit om bomen te planten op het erf van de kerk of hun eigen huis.

We geloven dat God alles goed heeft geschapen (Genesis 1:30). En dit is mijn spirit om een ‘groen mens’ te worden..

Ds. Riyadi Basuki – Christelijke Kerk van Zuidelijk Sumatra Kotagajah-Lampung

Vertaald door ds. Henriëtte Nieuwenhuis – Uitgezonden door Kerk in Actie naar de Christelijke Kerk van Zuidelijk Sumatra met een diaconale opdracht

 

Ter gelegenheid van deze nieuwe Bijbel biedt Kerk in Actie u een bijbelstudie aan over Psalm 8. Om met mensen in uw gemeente in gesprek te gaan over de aarde en hoe wij daarmee omgaan. Download de bijbelstudie op de website van Kerk in Actie (rechterkolom).

Meer informatie over de Groene Bijbel vindt u op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap.


Bron: Kerk in Actie
terug