Kerken op Wieringen gezamenlijk in actie voor kwetsbare mensen en vluchtelingen

 21 APRIL 2016
 
Onlangs organiseerden de gezamenlijke kerken van Wieringen een informatieavond over kwetsbare groepen mensen (met name kwetsbare ouderen) en vluchtelingen op Wieringen. Stichting Present, Vluchtelingenwerk en het lokale taalteam waren uitgenodigd om te vertellen over de mogelijkheden om hulp te bieden en welke rol vrijwilligers daarin kunnen spelen.In onze dorpen waar mensen elkaar nog groeten en waar nog een zekere mate van sociale controle heerst, zou een zorgzame samenleving kansrijk moeten zijn. Helaas blijven ook in onze dorpen op Wieringen de meest kwetsbare ouderen vaak verstoken van hulp. Stichting Present, een christelijke organisatie die vrijwilligers aan hulpvragers koppelt, heeft ervaring met deze moeilijk te vinden hulpvraag. Present biedt groepen vrijwilligers de mogelijkheid om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Anja Kempeneers, coördinator van Present Hollands Kroon, legt uit dat het hierbij gaat om projecten als het schoonmaken/schilderen van een verwaarloosde woning, het opknappen van een verwilderde tuin en het begeleiden van activiteiten voor vluchtelingen.

Ook de vluchtelingen die statushouder zijn geworden en in onze dorpen wonen, hebben hulp nodig. Monique Korpershoek van Vluchtelingenwerk vertelt hoe vrijwilligers vluchtelingen kunnen helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Het leren van de Nederlandse taal is cruciaal. Er worden taallessen gegeven in Schagen en Den Helder. Omdat de reistijd een belemmering kan zijn, is er op Wieringen behoefte aan taalmaatjes. Annet Benschop, vrijwilliger voor Vluchtelingenwerk, vertelt dat er momenteel door een team van vijf vrijwilligers taalles wordt gegeven op Wieringen. Pinkstergemeente Filadelfia wil een taalcafé voor vluchtelingen starten.

Verder moeten de nieuwkomers wegwijs gemaakt worden in de samenleving en onze waarden en normen leren kennen. Korpershoek geeft als voorbeeld dat het voor een vluchteling normaal kan zijn om de was op de heg te laten drogen, terwijl dat in Nederland niet gebruikelijk is. Omdat nieuwkomers de Nederlandse taal (nog) onvoldoende beheersen, kunnen ze ook hulp gebruiken bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren. Vluchtelingenvrouwen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een gespreksgroep met andere vrouwen.

Uw hulp is meer dan welkom. Lees meer over vrijwilligerswerk op de websites van Present en Vluchtelingenwerk of neem contact op met de Diaconie.
    
terug