zondag 18 juni 2017 om 9.30 uur

Hippolytuskerk
Voorganger(s): Mevr. drs. E. Thomasse uit Oosterland


Gezinsviering met de Zwerfkeitjes
Lees meer: Goede Vaderdagviering!


Collecte: Diaconaat - Help asielzoekers die terug moeten
 
Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvestingen en werk, en zo nodig voor gezondheidszorg of scholing. Op die manier bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun land van herkomst.

Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. INLIA biedt waar nodig praktische, juridische en financiële ondersteuning. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen helpen. Voor de hulp die INLIA biedt, is veel geld nodig.
 
De collecteopbrengst is bestemd voor het Transithuis van INLIA en andere diaconale projecten van Kerk in Actie. In 2017 steunt Kerk in Actie het Transithuis met 30.000 euro. Geef aan de collecte om dit mogelijk te maken! U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Diaconaat zomer. 
 

terug