zondag 23 april 2017 om 9.30 uur

Hippolytuskerk
Voorganger(s): WerkgroepGemeenteviering

Tijdens deze viering gaan we dieper in op het materiaal dat de viering van 12 maart heeft opgeleverd.


Collecte: eredienst en kerkmuziek - geef voor kleine, vitale gemeenten in Nederland en Cuba
 
Zowel in Nederland als op Cuba zoeken gemeenten naar nieuwe manieren om hun kerkdiensten vorm te geven. Daarvoor wordt op 23 april gecollecteerd.

In Nederland zijn sommige gemeenten zo klein geworden dat ze geen eigen predikant meer kunnen betalen. Toch willen ze in kleine kring blijven samenkomen rond Gods Woord. De Protestantse Kerk ondersteunt deze kleine, maar vitale gemeenten met materiaal voor vieringen, zoals preekschetsen en liturgieën.
 
Op Cuba groeien de kerken juist, ondanks tegenwerking van de overheid. Hier hebben steeds groter wordende gemeenten behoefte aan meer liturgische structuren en eigen kerkelijke liederen. Het protestants oecumenisch Centrum Kairos in Matanzas, partner van Kerk in Actie, helpt de Cubaanse kerken bij het vormgeven van hun liturgie en het ontwikkelen van een eigen christelijke muziekcultuur.
 
Steun de kerken in Nederland en Cuba. Uw bijdrage kunt u overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk in Nederland o.v.v. collecte Eredienst en Kerkmuziek.
 

terug