zondag 16 april 2017 om 10.00 uur

Hippolytuskerk
Voorganger(s): Mevr. E. Thomasse uit Oosterland


Eerste Paasdag - Gezinsviering met de Zwerfkeitjes

Wat vieren we met Pasen? Dat kun je komen beleven op eerste paasdag in een gezinsviering voor jong en oud!
09.30 uur - Inloop met koffie/thee en paasbrood
10.00 uur - Start viering


Collecte: jongeren ontdekken de kracht van Pasen
 
‘Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe, of wacht… ging Hij toen niet dood?’ Veel jongeren weten niet meer wat we vieren in de kerk met Pasen. Nelleke Plomp is catecheet en werkt bij JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. In de weken voor Pasen merkt zij hoe weinig jongeren nog weten van het Paasfeest en hoe zij opeens geraakt kunnen worden als ze de kracht van het Paasverhaal ontdekken. Nelleke helpt daarom kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan deze jongeren.
 
JOP gelooft dat jongeren het recht hebben om de kracht van Pasen te ontdekken en te horen van een God die hen liefheeft en er voor hen wil zijn. Daar zet JOP zich voor in met het ontwikkelen van materialen en trainingen. Helpt u mee?
 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte JOP Paascollecte.
 

terug