zo 30 aug 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. E. Asscher
Hippolytuskerk


Echte dienst én livestream in de Hippolytuskerk met ds. E. Asscher
Vooraf reserveren bij Gerdien Ottens, tel 0227 593348 of e-mail.

terug