vrijdag 4 november 2016

Kerk in Actie inspiratieavond Geloven in delen

Locatie: 
 Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo
Tijdstip: 
 19.30 uur

“Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen we delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.”

Beste diakenen, leden van zendings- en ZWO-commissies en andere belangstellenden in Noord-Holland,

Samen zijn we de kerk in actie en delen we gaven en talenten. Wilt u een mooi verhaal uit uw gemeente over een actie delen? Of bent u benieuwd naar verhalen van anderen? Wilt u met anderen nadenken over manieren om gemeenteleden bij het zendings- en (wereld)diaconale werk te betrekken? De Provinciale ZWO werkgroep Noord-Holland en Kerk in Actie nodigen u van harte uit voor een inspiratieavond op vrijdag 4 november 2016 om 19.30 uur in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo.

Het wordt een interactieve avond. Er zijn workshops en natuurlijk kunt u al uw vragen stellen over (wereld)diaconaat en zending! Na het informatieve programma is er vanaf 21.00 uur een informele nazit met een hapje en een drankje.

U kunt deze avond kiezen uit vier workshops:
- 'Ik ben een vreemdeling geworden, ik woon in een land dat ik niet ken'  (Sietske Blok)
- Kennismaking met christenen in China (Jan Andries de Boer)
- Sterk & dapper - Aan de slag in de 40dagentijd 2017 (Burret Olde)
- Delen mogelijk maken – bestaande en nieuwe manieren om geld te werven (Karel Jungheim, met Rob en Els de Visser)

Aanmelden
Opgeven voor deze avond kan via http://www.kerkinactie.nl/inspiratieavond of een mailtje aan ondergetekenden.

We zien ernaar uit u te ontmoeten op deze avond!

Met hartelijke groet,

Pim Ockeloen, namens de Provinciale ZWO werkgroep   pim.ockeloen@xs4all.nl, 023-5276413
Karel Jungheim, gemeenteadviseur Kerk in Actie     j.jungheim@kerkinactie.nl, 06 -15179361
 

Lees hieronder verder voor meer informatie over de workshops:

Keuze workshops vrijdag 4 november 2016

'Ik ben een vreemdeling geworden, ik woon in een land dat ik niet ken'
Sietske Blok, onlangs teruggekeerd van een uitzending door Kerk in Actie naar CEBI in Brazilië
Aan de slag met contextueel Bijbellezen. Een methode die begint met het leven zelf en de Bijbel als spiegel daar tegenover zet. We gaan aan de slag met het verhaal over Mozes, een verhaal over vreemdeling en vluchteling zijn. Wat leren we daarvan voor vandaag en alles wat er speelt in Europa? Hoe word je een vreemdeling? Kennen we die ervaring? Hoe gaan wij om met hen die 'vreemd' zijn? We laten het verhaal ons uitdagen tot gesprek.

Kennismaking met christenen in China
Jan Andries de Boer, predikant in de Protestantse gemeente te Winkel, deelnemer China-reis
In de afgelopen 35 jaar is het aantal christenen in China verhonderdvoudigd. Degenen, die door de zware verdrukking heen trouw waren gebleven aan hun geloof, bleken een stevige basis te vormen voor een nieuwe toekomst van de kerk. Vorig najaar is een groep van ruim 20 predikanten op reis geweest door China om kennis te maken met de kerk daar en te laten inspireren.

Sterk & dapper - Aan de slag in de 40dagentijd 2017
Burret OIde, gemeenteadviseur
Sterk & Dapper, deel als Jezus. Dat is het thema van de 40dagentijd 2017. Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. U hoort meer over de projecten voor de 40dagentijd en krijgt uitleg hoe met uw gemeente aan de slag kunt gaan met het materiaal.

Delen mogelijk maken – bestaande en nieuwe manieren om geld te werven
Karel Jungheim, gemeenteadviseur Kerk in Actie, met Rob en Els de Visser, Heerhugowaard, deelnemers aan Kerk in Actie reis naar Moldavië
We geloven dat we geroepen zijn om te delen in gebed, in solidariteit en in gaven. Delen kan op veel manieren! In deze workshop wisselen we goede praktijkvoorbeelden van plaatselijke geldwerving met elkaar uit en stimuleren elkaar om nog meer te doen voor de medemens in nood.


 

terug