Jezus op een voetstuk… Jezus op een voetstuk…
 17 MAART 2016    FRED OMVLEE
 
Komende zondag is het Palmpasen, het begin van de Paasweek. Jezus werd bejubeld. Hij werd binnengehaald als held en bevrijder, als koning.Stiekem willen we dat misschien allemaal wel. Of wilden we dat als kind: toegejuicht worden, bejubeld, filmster, idool, held, prins of prinses, koning of koningin. Het overkwam Jezus.

Bij nader inzien wil je dat misschien helemaal niet. Want dan zit je in die gouden kooi, of je staat op dat voetstuk. Alle ogen op jou gericht. En dan moet je het waarmaken. Eigenlijk wilde Jezus iets heel anders. De ene dag is het misschien Hosanna, maar als je tegenvalt val je diep. Kruisig hem!

Kunnen we onze helden en sterren en idolen misschien iets minder eren en onze misdadigers iets minder diep laten vallen? Voor de held of prinses geldt dat het ook maar een mens is. En dat geldt ook voor die veroordeelde mens. We zijn allemaal mensen met talenten en tekortkomingen. Laten we ons niet verblinden door het beste of het slechtste van die ander. Pasen betekent ook dat onze schulden en die van anderen vergeven worden, zodat we allemaal een nieuwe kans krijgen.


Bron: 40dagentijdkalender 2016 (Protestantse Kerk Nederland)


 
terug