dinsdag 3 november 2015

Jaarlijkse bijeenkomst voor wijkcontactpersonen

Locatie: 
 Hippolytuskerk
Tijdstip: 
 14.00 uur  - 15.30/16.00 uur

Wijkcontactpersonen en het signaleren van stille armoede

Dinsdagmiddag 3 november vindt in de Hippolytuskerk de jaarlijkse bijeenkomst voor wijkcontactpersonen op Wieringen plaats. Deze middag begint om 14.00 uur.
 
Bij binnenkomst is er natuurlijk koffie en thee met iets lekkers. Daarna zal ds. Burret Olde uit Enkhuizen een inleiding houden over 'Het signaleren van stille armoede'.
 
In de lezing schetst ds. B. Olde de huidige situatie van het pastoraat, knelpunten en vragen. Enkele dia’s in de presentatie maken duidelijk welke groepen in Nederland te maken hebben met armoede en hoe iedere bezoekmedewerker beter kan waarnemen wie dat in de omgeving zou kunnen zijn. Tijdens het gesprek gaan we oefenen met signaleren. Ook gaan we na hoe wij kunnen samenwerken met stichting Present, Schuldhulpmaatje, de Voedselbank, noodfondsen van diaconieën maar ook met scholen en het maatschappelijk werk. Aan het eind ontvangt u enkele handreikingen.
Ds. B. Olde is gemeenteadviseur voor de Protestantse kerkenraden en diaconieën in de classis Alkmaar en Hoorn/Enkhuizen.
 
Dit alles duurt tot ongeveer 15.30 uur.

Natuurlijk zijn niet alleen de wijkcontactpersonen maar alle belangstellenden op deze middag welkom!
 
Daarna hopen wij dat er onderling ervaringen worden uitgewisseld en de pastorale raad zal haar best doen vragen te beantwoorden. Ook worden de nieuwe adressenlijsten uitgedeeld.

Het programma wordt uiterlijk om 16.00 uur afgesloten.
 

terug