maandag 7 maart 2016

Informatieavond kwetsbare ouderen en vluchtelingen

Locatie: 
 Dorpshuis van Hippolytushoef
Tijdstip: 
 Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

Informatieavond georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Wieringen, in samenwerking met de Stichting Present, Vluchtelingenwerk en het lokale taalteam.

In onze dorpen waar mensen elkaar nog groeten en waar nog een zekere mate van sociale controle heerst, zou een zorgzame samenleving kansrijk moeten zijn. Helaas blijven ook in onze dorpen op Wieringen de meest kwetsbare ouderen vaak verstoken van hulp. In onze dorpsgemeenschappen heerst nog een zekere gemoedelijkheid. Prettige omgangsvormen en sociale harmonie leiden echter niet per definitie tot hulp voor ouderen die daar behoefte aan hebben. Onze dorpsbewoners ontvangen weliswaar meer “informele hulp” naarmate ze ouder worden, maar 40 procent zegt meer hulp nodig te hebben. De informele hulp, die vroeger burenhulp zou zijn genoemd bereikt de meest kwetsbare, hoogbejaarden met een laag inkomen maar mondjesmaat. Zij krijgen minder hulp dan ouderen met een gemiddeld of hoog inkomen en geven vaak aan dat zij geen behoefte hebben aan hulp van anderen. Deze combinatie zou kunnen duiden op sociaal isolement. Stichting Present heeft ervaring met deze moeilijk te vinden hulpvraag. Een praktische aanpak kenmerkt daarbij hun werkwijze. Zij werken met vrijwilligers, werken samen met maatschappelijke organisaties. Present heeft in Hollands Kroon een team dat wordt aangestuurd door professionele coördinatoren.

Ook de vluchtelingen die statushouder zijn geworden en in onze dorpen wonen, hebben hulp nodig. Vluchtelingenwerk komt deze avond vertellen over de mogelijkheden van hulp en welke rol vrijwilligers daarin kunnen spelen. Op Wieringen wordt de laatste jaren door een team van vrijwilligers taalles gegeven. Een zeer praktische vorm van hulp. De taallessen worden ook gegeven in de omliggende gemeenten zoals Schagen en Den Helder. De reistijd kan een belemmering zijn, vandaar dat ook in onze dorpen waar vluchtelingen wonen een taalmaatje zeer handig is. Op de informatieavond zal een taaldocent die veel ervaring heeft komen vertellen hoe dat werkt.

U bent van harte welkom en de koffie staat klaar!

Doopsgezinde Gemeente, Katholieke Parochie Hippolytushoef, Filadelfia gemeente en de Protestantse Gemeente Wieringen.


 

terug