Hernieuwde kennismaking tijdens gemeenteavond

 24 APRIL 2016
 
Tijdens de gemeenteavond op 15 maart is er gesproken over het reilen en zeilen van de kerk en hebben we op een bijzondere manier opnieuw kennisgemaakt met elkaar. Hieronder een samenvatting van de besproken punten.Kerkenraad
Het is moeilijk om ambtsdragers te vinden en er is weinig animo voor vergaderingen. Moderamen functioneerde al min of meer als de kerkenraad, daarom zijn moderamen en kerkenraad nu samengevoegd en dat heet de kleine kerkenraad. Deze bestaat uit: voorzitter, scriba, pastoraal ouderling, voorzitter kerkrentmeesters, voorzitter Diaconie en predikant. Regelmatig worden andere raden/commissies/geledingen uitgenodigd om aan te schuiven bij de kleine kerkenraad, om contact en feeling te houden.
 
Toren Michaëlskerk
In verband met de beoogde overdracht van de Michaëlskerk aan de stichting Behoud Oosterlander Kerk (BOK) ontstond er een interessante discussie over wie nu de eigenaar is van de toren: de kerk of de burgerlijke gemeente. Na onderzoek is gebleken dat door ‘verkrijgende verjaring’ de toren eigendom van de kerk is.
 
Diaconie
De Diaconie werkt aan een integrale aanpak vluchtelingenwerk en (stille) armoede in samenwerking met Stichting Present, Caritas (Rooms-Katholieke Parochie), de Doopsgezinde Gemeente en de Filadelfia Gemeente.
Het Diaconaal fonds en de Diaconie hebben geld vrijgemaakt om het jeugdwerk weer vlot te trekken in de gemeente.
 
Beroepingswerk
Na het plaatsen van een vacature waren er drie sollicitanten. De beroepingscommissie heeft na gesprekken één kandidaat geselecteerd. Er wordt nu nadere informatie opgevraagd en referentieonderzoek gedaan. Vervolgens zal de beroepingscommissie een voorstel doen aan de kerkenraad, die daarover een besluit zal nemen.
 
Verbouwing/herinrichting Hippolytuskerk
Vorig jaar zijn de plannen weer opgepakt voor de herinrichting. De verbouwing vindt dit jaar plaats.
Er wordt naar gestreefd om tijdens de verbouwing de kerkdiensten in de kerk te blijven houden. De diensten zullen plaatsvinden in het koor en er zal gebruik worden gemaakt van het pelsorgel.
Er worden mensen gezocht die mee willen helpen met hand-en-spandiensten bij de verbouwing. Vele handen maken licht werk!
 
Hernieuwde kennismaking
Tijdens de pauze werden er foto’s geprojecteerd van activiteiten door het jaar heen. Na de pauze maakten we hernieuwd kennis met elkaar via de frisse, diepzinnige vragen van het spel ‘tafelgesprekken’.
    
terug