donderdag 5 mei 2016

Hemelvaartsdag fietsen of wandelen voor Brikama


Fietsen of wandelen voor het goede doel: Stichting Friends for Brikama

Doelstelling van de stichting:

  • Hulp aan de weduwe Samateh Sillah en haar kinderen;
  • Het ondersteunen van de Jamisa school;
  • Zorgen dat de armste kinderen door aanschaf van o.a schooltenues (weer terug) naar school kunnen;
  • Hulp aan inwoners van het dorpje Jalambang.

Wat betekent dat voor dit jaar?
Voornamelijk, omdat er geen startkapitaal is, werven van fondsen om onze doelstelling te bereiken (Protestantse Gemeente Wieringen en Rooms-Katholieke Parochie).
Dit gaan we doen door allerlei promotie-activiteiten van onze stichting (Hemelvaartsdag).

Het huisje van de familie Sillah heeft een nieuw dak nodig.
We willen zorgen dat een aantal kinderen (weer) naar school kunnen.
Voor de inwoners van Jalambang moeten er enkele waterputten komen. Er kan dan kleinschalige landbouw worden opgestart.
 
Na de viering in de Rooms-Katholieke kerk is er koffie of thee met koek. Daarna gaan we sponseren en fietsen of wandelen. Na afloop kunnen we ons meegebrachte lunchpakketje nuttigen in de Hippolytuskerk (Kerkplein) en de opbrengst bekendmaken.

Steun Stichting Friends for Brikama!
www.friendsforbrikama.nl

 

terug