Geklieder in de kerk

 19 DECEMBER 2015
 
Op de derde zondag van advent werd er geknutseld in de kerk. Kinderen én ouders waren uitgenodigd om een kerstkijkdoos te komen maken in de bovenzaal.De leiding van de Zwerfkeitjes en de kindernevendienst heeft zich voor dit adventsproject laten inspireren door Kliederkerk, een nieuwe vorm van kerk-zijn voor kinderen en de mensen om hen heen. Ook komende zondag, vierde advent, kan er nog volop ‘gekliederd’ worden. De kerstkijkdozen worden tentoongesteld tijdens de kerstviering voor jong en oud op eerste kerstdag. Tijdens deze kerstviering zal er veel aandacht zijn voor de kinderen. Zij kunnen tijdens de viering dan ook naar hartenlust knutselen en kleuren!
    
terug