Gebeden bij advent Gebeden bij advent
 27 NOVEMBER 2016    DS. KEES BAGGERMAN
 
Advent is de periode van voorbereiding op het kerstfeest. U kunt hier voor elke adventszondag een gebed lezen.Eerste advent – Psalm 25
Heer, ik hef mijn hart en handen op tot U.
Ik til mijzelf op.
Alles trekt mij naar beneden,
de zwaartekracht van de zonde,
het gewicht van de gewoonte,
het woelen van de wereld,
maar ik reik naar uw trouw.
Omhoog.
Ik blijf u al den dag verwachten.

Tweede advent – Psalm 80
O God van Jozef, leid ons verder.
Jozef die mishandeld werd,
die in de put zat,
die verkocht werd,
die een slaaf werd,
die gevangen zat,
die er nooit meer bovenop zou komen,
als U niet al het kwade ten goede had gedacht.
Doe ons opstaan en help ons weer.

Derde advent – Psalm 85
Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer.
U had boos kunnen blijven.
U had het ook zo kunnen laten.
U had de boel kunnen laten vergaan.
Maar zo bent U niet.
U zag naar ons om.
U gaf uw Zoon, tot onze vreugde.
U laat ons weer lachen.
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt.

Vierde advent – Psalm 19
God heeft de tent gemaakt,
waarin de zon ontwaakt,
fier als een bruidegom.
Jawel, het is donker
– zo donker is het bijna nooit –
maar wij laten ons niet van de wijs brengen.
Het zal lichter worden!
Eens komt de grote zomer:
midden in het donker van vandaag
verwachten wij de Held,
de Bruidegom,
de Zoon.
Zijn gloed laat niets verborgen.

Ds. Kees Baggerman is predikant in Yerseke en lid van de Werkgroep Eredienst


Bron: PKN/Kerkinformatie (nummer 253)
terug