Gebed voor meer vrede Gebed voor meer vrede
 22 MAART 2016
 
Oproep tot gebed voor meer vrede in de wereld.


Foto: Protestantse Kerk/Freek Visser

De Raad van Marokkaanse Moskeeën roept op tot gebed voor meer vrede in de wereld. ​Deze oproep werd verstuurd aan het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, de Raad van Kerken en de moskeeën. Het idee is om te bidden voor meer vrede in de wereld, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van geweld.

Het moderamen van de Raad van Kerken heeft waardering voor het idee. Daarom vraagt de Raad van Kerken de lidkerken – waaronder de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland – aandacht te schenken aan de slachtoffers van het toenemende geweld in de wereld.

Een mogelijke tekst voor gebed zou kunnen zijn:

Als christenen in Nederland bidden we om vrede, 
we realiseren ons dat we de samenleving slechts kunnen dienen 
door compassie aan de dag te leggen,
we weten ons verbonden met mensen, 
ook als ze een andere religie of levensbeschouwing aanhangen.
Wij vragen U, goede God, initiatieven te zegenen van mensen 
die met een open en onbevangen houding anderen willen dienen. 

Sterk een ieder die het lijden in de ogen moet zien, 
die slachtoffer is van agressie, 
van wie rechten met voeten worden getreden. 

We weten dat ook anderen, moslims en joden, een zelfde verlangen hebben, 
hunkeren naar een veilige plek en naar onderlinge verdraagzaamheid. 
Geef dat de geest van onderling begrip zich kan versterken.Bron: Raad van Kerken/Protestantse Kerk Nederland


 
terug