Feestelijke overdracht Michaƫlskerk

 5 JULI 2017    ELLY WESTRA-AARTSMA
 
Op donderdag 15 juni heeft de Protestantse Gemeente Wieringen de Michaëlskerk overgedragen aan Stichting Behoud Oosterlander Kerk.Om 19.00 uur was er koffie en thee met een speciaal voor deze avond gebakken ‘kerkkoek’. Om 19.30 uur heette Jim Vink namens PGW en BOK alle aanwezigen welkom. Daarna zong het koor ‘Welkom in het huis…’ Vervolgens waren er toespraken over de geschiedenis van de kerk door Jim Vink en een terugblik op het overnameproces door Elly Westra-Aartsma.

In het bijzijn van notaris Butijn werden de officiële papieren, de akte van levering en de koopovereenkomst met bijlagen, ondertekend door Elly Westra-Aartsma, Jim Vink, Petra Roorda, Robert Leever en de notaris. Daarna volgde de symbolische overdracht van de grote kerksleutel aan de nieuwe eigenaar met de volgende woorden:

Met de overhandiging van deze sleutel draagt
de Protestantse Gemeente Wieringen
symbolisch dit erfgoed, de Michaëlskerk,
over aan stichting Behoud Oosterlander Kerk,
en spreekt daarbij de wens uit dat het gebouw
tot in lengte van jaren gebruikt en behouden mag worden.
 
Namens de PGW
Van harte gefeliciteerd!

 
De verkopende partij ontving een euro. Daarmee was de overdracht een feit. Het koor sloot af met het lied ‘Er is een huis’. Het slotwoord werd door stichting BOK gedaan. Daarmee was het officiële gedeelte van de overdracht voorbij en werd een ieder nog uitgenodigd voor een drankje met een hapje.
 
Bekijk het fotoalbum 'Overdracht Michaëlskerk'.
    
terug