Digitale boekbespreking met ds. Erik Asscher

 24 FEBRUARI 2021
 
40-Dagentijd project Protestantse Gemeente Wieringen.In de jaren tachtig was ‘het milieu’ een geliefd gespreksonderwerp in kerkelijke kringen en er was een interkerkelijk conciliair proces gaande over wat toen heette ‘het behoud van de schepping’. Inmiddels is dat gesprek inmiddels een discussie geworden die grotendeels op het technische en politieke vlak terechtgekomen is. Het gaat over pfas, stikstof, CO2 uitstoot windmolenparken en zonnepanelen. En ondertussen nemen verschillende belangengroepen het voortouw in het politieke proces en soms is er een zekere oververhitting van de discussie. De menselijke maat, de vraag naar onze eigen positie, verlangens en beleving dreigt daardoor buiten beeld te raken.

In het boek ‘De goede voorouder’ van Roman Krznaric wordt nagedacht over duurzaamheid en onze eigen rol bij de zorg voor onze planeet. In het boek worden mensen van vandaag aangesproken als de voorouders van de nieuwe generaties die er nog komen. Daarmee komt het gesprek over duurzaamheid in een nieuw licht te staan. Dit boek zou ons kunnen helpen om opnieuw aan de praat te komen met elkaar. Samen lezen, bespreken en gedachten delen: een open uitnodiging aan alle geïnteresseerden.  

Meer informatie en/of opgave via erikasscher@pgwieringen.nl. ‘De goede voorouder’ van Roman Krznaric kost € 22,99 en is te bestellen via uw vertrouwde boekhandel: info@dewieringerboekhandel.nl.
    
terug