Present zoekt vrijwilligers voor hulp aan kwetsbare inwoners van Hollands Kroon

 26 JUNI 2021    PRESENT HOLLANDS KROON
 
Stichting Present Hollands Kroon is op zoek naar vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken voor mensen die door armoede, ziekte of eenzaamheid hulp nodig hebben.Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep (vrienden, collega’s, voetbalteam, etc.) of individu in te zetten voor een ander; eenmalig of structureel.

Present organiseert twee typen projecten: praktisch en sociaal. Bij praktische projecten steken vrijwilligers de handen uit de mouwen bij iemand thuis. Denk aan een tuin opknappen, een woning schoonmaken of helpen verhuizen. Sociale projecten zijn gericht op ontmoeting en participatie, bijvoorbeeld ontmoetingsdiners voor alleenstaanden of digitale hulp voor ouderen.

Present werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties in Hollands Kroon, zoals de wijkteams en GGZ. Zij weten precies wie hulp nodig heeft, waardoor de inzet van vrijwilligers op de goede plek terecht komt. Het aanbod van de vrijwilligers is het vertrekpunt: wat heb jij de samenleving te bieden en wanneer? Dat aanbod koppelen wij aan hulpvragen die hulpverleners bij ons indienen voor hun cliënten.

Ontdek hoeveel plezier en voldoening het geeft om een ander te ontmoeten en te helpen. Kijk voor meer informatie op www.presenthollandskroon.nl en meld je aan of neem contact met ons op voor een presentatie.

We houden tijdens de projecten uiteraard rekening met de coronamaatregelen.
    
terug