Bijeenkomst gespreksgroep De Voortgang september

 12 NOVEMBER 2018    MIJNEKE BUURSINK
 
Op 27 september kwamen de vrouwen van gespreksgroep De Voortgang weer samen.Natuurlijk is er eerst koffie, thee en boterkoek. De bedankkaart van Jan en Mani wordt voorgelezen. Ondertussen hebben zij al geluncht bij Strandthuys Lutje en dat is hen heel goed bevallen! De gebeurtenissen in de afgelopen zomer komen aan bod. Niet iedereen kon met vakantie. Voor enkelen duurde de zomer erg lang en anderen genoten van het mooie weer. Wel is iedereen blij dat het “gewone leven” weer begonnen is met de activiteiten die hierbij horen.

Dan begint het inhoudelijke deel met het aansteken van de Voortgang-kaars en Mijneke leest een gedicht voor dat gaat over zorgen voor elkaar. Hoofdstuk 8 uit de Doornse Catechismus: “Komt het lijden van God?” wordt samen gelezen en besproken. Een heel moeilijk hoofdstuk en het is ontzettend fijn dat Greet Bijl erbij is.

Men gelooft dat God het lijden niet gestuurd heeft, maar er wel bij wil zijn als iemand lijdt. Sommigen ervaren in zo’n situatie meteen dat God hen steunt en dat is verschrikkelijk fijn. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Het is heel kort door de bocht om tegen iemand die lijdt te zeggen (of op een kaart te schrijven) “God is erbij” want daar heeft lang niet iedereen boodschap aan. Men is boos en verbitterd en ervaart totaal niets van een aanwezige God. Beter is te zwijgen en naar zo iemand toe te gaan. Het doet pijn als mensen bij het overlijden van een geliefde tegen je zeggen: “We zijn er voor jou” en dan niets meer laten weten. Pas achteraf, na lange tijd, kun je misschien ervaren dat God toch aanwezig was in die moeilijke periode. Maar laten we voorzichtig zijn met het woord God.

De kaarsjes worden aangestoken, gevolgd door een korte stilte. Dan sluit Hennie af met een mooi gedicht over liefde. Daarna is het tijd voor een hapje en een drankje. Er wordt afgesproken dat de volgende keer het krantenartikel van Frouwk over transgender besproken zal worden. Greet en Mijneke zullen dit voorbereiden.
    
terug