Bijna een nieuwe predikant voor de Protestantse Gemeente Wieringen!

 6 OKTOBER 2018    KERKENRAAD
 
Zondag 14 oktober om 10.45 uur, na de viering, komt ds. Erik Asscher zich aan de gemeente voorstellen. Daarna zal in overeenstemming met de kerkorde een stemming gehouden worden onder de leden van onze kerk.Een meerderheid van de leden moet het eens zijn met de beroeping. Wij gaan uit van een positieve uitslag en de kerkenraad zal dan meteen die dag de beroeping in gang zetten. Daarna hebben leden nog een week de tijd om te reageren.

Als er geen gegronde bezwaren zijn, zal de kerkenraad ds. Erik Asscher beroepen en een datum plannen voor de bevestigingsdienst.
    
terug