Het Wieringer Ontmoetingsdiner gaat verder

 15 SEPTEMBER 2018
 
Op 6 juli werd het 5e Wieringer Ontmoetingsdiner gehouden. De aanwezigen genoten van een Mexicaans getint driegangenmenu. Het muzikaal intermezzo van Jan en Jeanet Kager uit Winkel werd met enthousiasme ontvangen. In september heeft de groep enthousiaste vrijwilligers weer een diner klaar.Het Wieringer Ontmoetingsdiner is op vrijdag 28 september in de Filadelfia Kapel, Beltstraat 7-9 in Hippolytushoef. Het diner begint om 18.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur. Aanmelden kan tot 23 september. Dit kan uitsluitend telefonisch bij Sjoerd Folkertsma, 0227 602465.

Het Wieringer Ontmoetingsdiner is bedoeld voor mensen die op Wieringen wonen en (bijna) altijd thuis alleen zitten te eten of om een of andere reden niet buiten de deur kunnen eten. Lidmaatschap van een kerk is niet vereist. De kosten voor deelname zijn 5 euro. Indien nodig kan vervoer geregeld worden en met dieet kan rekening gehouden worden.

Kook-vrijwilligers
Wilt u een keer of bij toerbeurt meehelpen met het Wieringer Ontmoetingsdiner? U kunt zich via het hierboven genoemde telefoonnummer aanmelden als kook-vrijwilliger. De kookgroep verdeelt de werkzaamheden, zodat het ook voor ‘huis-koks’ mogelijk is om een gerecht te maken.

De Wieringer Ontmoetingsdiners worden mogelijk gemaakt door de vier Wieringer kerken, in samenwerking met Stichting Present Hollands Kroon.
    
terug