Wieringer Ontmoetingsdiner

 29 JULI 2017
 
Geïnspireerd door het ontmoetingsdiner in de Wieringermeer en de vraag van Wieringers naar hetzelfde concept op Wieringen, lijkt het ons goed om ook op Wieringen een ontmoetingsdiner te gaan organiseren. De kerken op Wieringen willen zich hiervoor gezamenlijk inzetten in samenwerking met Stichting Present Hollands Kroon.Het ontmoetingsdiner is onder anderen bestemd voor alleenstaanden (mensen die vaak alleen eten), maar ook voor gezinnen die financieel minder bedeeld zijn (ongeacht leeftijd, religie, afkomst, et cetera). De opzet is om één keer per maand een avond te organiseren waarbij mensen voor €5,- kunnen komen eten. Ook mensen die dit niet kunnen betalen zijn welkom.

Wilt u meer weten en lijkt het u leuk om hier als vrijwilliger aan mee te werken? Dan kunt u meer informatie opvragen en/of zich aanmelden bij de diaconie.
    
terug