Diaconaal Platform en Noodfonds actief binnen Hollands Kroon

 8 MEI 2017
 
Samenwerken met zoveel mogelijk kerken en instellingen om de medemens te ondersteunen. Samen sta je sterker. Vanuit dit idee is het Diaconaal Platform Hollands Kroon ontstaan.


Het bestuur van het noodfonds, v.l.n.r. Ruud van Vondel, Burret Olde, notaris Nicolet van Duin en Klaas Muurling. Erica Oost-Schiere ontbreekt op de foto.

In het Diaconaal Platform Hollands Kroon willen kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen in de gemeente Hollands Kroon, ieder vanuit haar eigen identiteit, samenwerken om mensen te helpen en tot hun recht te laten komen, zodat de gemeente voor ieder leefbaar is en blijft.
 
Het Diaconaal Platform is een platform voor ontmoeting, kennisdeling en informatie-uitwisseling. Het samenwerkingsverband biedt ruimte om initiatieven bij elkaar te brengen en samenwerking te bevorderen. Ook wil het platform gesprekspartner zijn van de burgerlijke gemeente Hollands Kroon en samenwerken met maatschappelijke instellingen.
 
Zestien kerkgenootschappen, waaronder de Protestantse Gemeente Wieringen, werken samen in dit platform. Benieuwd naar welke activiteiten er in de verschillende dorpen georganiseerd worden? Op de website van het platform vind je een overzicht. Mis je een activiteit van jouw kerk of dorp? Laat het weten via e-mail.
 
Noodfonds
Uit oogpunt van christelijke naastenliefde is er naast het platform ook een noodfonds opgericht. Inwoners van Hollands Kroon die om welke reden dan ook in financiële nood verkeren of dreigen te raken, kunnen vanaf 1 juli 2017 een beroep doen op het noodfonds voor financiële en/of materiële hulp. De aanvraagformulieren zijn te downloaden via de website. Aanvragen voor een bescheiden bedrag kunnen door de diaconie of parochiële caritasinstelling lokaal behandeld worden. Bij elke aanvraag wordt eerst bekeken of de aanvrager ondersteund of begeleid kan worden door het team Schuldhulpverlening van de gemeente, Incluzio, WonenPlusWelzijn, het Arker Boetje of Stichting Present.
 
Wil je Stichting Noodfonds Hollands Kroon steunen?
Draag jij het diaconale werk en het noodfonds een warm hart toe? Elke donatie is van harte welkom.
 
Bijeenkomst op 11 oktober 2017 met het team Schuldhulpverlening
Belangstellenden, diakenen en parochie-/kerkenraadsleden zijn welkom op de najaarsbijeenkomst op woensdagavond 11 oktober in de Lucaskerk te Winkel, Dorpstraat 177. Aanvang 19.45 uur. Marjolein Lakeman en Sylvia de Jong, teamleden van de Schuldhulpverlening van de gemeente Hollands Kroon, zijn dan te gast. Zij vertellen over de Schuldhulpverlening en gaan in gesprek met het platform. Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst via e-mail.
    
terug