Het is bijna zover!

 27 APRIL 2016
 
Maandag 9 mei gaat de verbouwing van de Hippolytuskerk van start. Na een aantal jaren wikken en wegen zijn we tot een verantwoord plan van herinrichting gekomen.Het college van kerkrentmeesters heeft, met instemming van de kerkenraad (5 april), recentelijk het besluit genomen om de verregaande plannen tot herinrichting van de kerk ten uitvoer te brengen.

Het bedrijf Dozy uit Den Helder gaat de verbouw uitvoeren, dit bedrijf heeft als laagste van drie bedrijven ingeschreven en heeft daarmee de opdracht gekregen.

Na aftrek van toegewezen subsidies en het herstelfonds blijft de verbouwing beneden de €200.000,-. Tijdens de verbouwing wordt de centrale verwarming ook vernieuwd en aangepast aan energiezuinig stoken.

Maandag 11 april is er een start gemaakt. Als eerste is het koor-/doophek verplaatst. De afgelopen weken is er opgeruimd, ingepakt en opgeslagen. Ook werden er al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.Maandag 9 mei gaan we daadwerkelijk beginnen en dat betekent dat de kerk zoveel mogelijk 'leeg' moet zijn. Eind juli is het bedrijf klaar. Daarna worden, om de kosten te drukken, nog resterende werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd.

Organisatorisch betekent het voorlopig dat:
  • er alleen zondagsdiensten worden gehouden, zonder koffie drinken;
  • de diensten vanaf 8 mei in het koor worden gehouden;
  • er een tijdelijke geluidsinstallatie wordt gerealiseerd;
  • er na 8 mei een zeer beperkte toiletvoorziening is;
  • de keuken na 2 mei niet meer beschikbaar is;
  • de bovenverdieping niet meer bereikbaar is.

Met elkaar gaan en kunnen we de klus klaren. Na afloop hebben we een mooie functionele kerk- en culturele ruimte.
    
terug