Brainstorm jeugdwerk krijgt vervolg

 9 DECEMBER 2015
 
Onlangs ging een groep gemeenteleden een drietal avonden aan de slag met het nadenken over en plannen maken voor het jeugdwerk in onze gemeente. Door middel van brainstormen, onder leiding van Hanna Oosterlee, jeugdwerkadviseur van JOP (Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk), ging de groep op zoek naar de essentie van ons jeugdwerk.

Door middel van opdrachten en gesprekken kon op de eerste avond de essentie van ons jeugdwerk worden vastgesteld: Wij hopen dat elk kind iets van het licht van God ervaart, door de manier waarop we met elkaar omgaan.
 
Op de tweede avond boog de groep zich over de vraag hoe deze essentie doorwerkt in ons jeugdwerk en werden er vier uitgangspunten geformuleerd: ontmoeten, laagdrempelig, inleven en activiteitengericht. De uitgangspunten werden meteen concreet gemaakt, door na te gaan welke beloften we de jeugd willen doen.
 
Tijdens de derde avond zijn er speerpunten voor het seizoen 2015-2016 op papier gezet: nieuwe flexibele vormen van kerk-zijn voor alle leeftijden, grotere doe- en beleefactiviteiten voor jeugd (en eventueel tussengeneratie) en meer ouderbetrokkenheid.
 
Er is ook nagedacht over hoe onze gemeenschap eruit mag zien over vijf jaar:
We zijn een kleine vergrijzende gemeente, die krachtig in elkaar zit en veel kan betekenen voor haar omgeving. We willen zoeken naar nieuwe flexibele vormen van kerk-zijn, die passen bij jongere generaties. Daarnaast willen we als gemeente zoeken naar alle mogelijke dwarsverbanden met andere organisaties om zo onze zichtbaarheid in en betrokkenheid bij de samenleving dichtbij te vergroten.
 
In januari komt de groep opnieuw bijeen om verder te werken aan de praktische invulling en uitwerking van de plannen.
    
terug