Ruim 700 bezoekers Open Dagen Hippolytuskerk

 1 NOVEMBER 2015
 
Tijdens de zomermaanden werd de Hippolytuskerk gastvrij opengesteld voor publiek. Toeristen, dagrecreanten en natuurlijk ook inwoners van Wieringen waren van harte welkom het kerkgebouw te bezichtigen. Ook was er een expositie te zien. De webredactie ontving van Mijneke Buursink (Werkgroep Exposities en organisatie Open Kerkdagen) het volgende verslag.Tijdens de zomermaanden werd de Hippolytuskerk weer gastvrij opengesteld. “De kerk in het hart van het dorp is van ons allemaal.” Dat was te merken aan het bezoek!!!! Meer dan zevenhonderd mensen wisten de prachtige monumentale kerk te vinden. Niet alleen toeristen, ook veel mensen uit het dorp kwamen een kijkje nemen. 
 
De expositie ‘Allerlei’, verzorgd door de WEX (Werkgroep Exposities), voegde zeker toe aan het bezoek aan de kerk. De titel ‘Allerlei’ was goed gekozen, want er werden veel diverse voorwerpen geëxposeerd: kantkloswerk, oude poppen, oude instrumenten, schilderijen, beelden, oud speelgoed. Alles ingebracht, goed verzorgd en mooi geëxposeerd door leden van de WEX.
Het was een briljant idee om vrouwen van de Tuinclub Westerland te benaderen met de vraag of zij beurtelings voor een mooi bloemstuk wilden zorgen. Op die vraag werd gul gereageerd: iedere keer weer werd een prachtig bloemstuk de kerk binnengedragen om de expositie op te luisteren.
Ook organisten wisten de weg naar de kerk te vinden. Enkele keren werden bezoekers (en hun gastdames of –heren) blij verrast door welluidend orgelspel.
 
Door de gasten werden vragen gesteld over het kerkgebouw en de kleuren in de kerk: waar kwamen die vandaan en waarom deze kleuren? Ook werd er gevraagd naar (een lijst met) namen die op de grafstenen rondom de kerk voorkomen. Er werd genoten van de hartverwarmende, nostalgische expositie en de prachtige bloemen.
In het gastenboek stonden verscheidene reacties van Duitse gasten met dank voor de gastvrijheid en weer anderen schreven waarderende woorden over de expositie.
 
Dit alles was alleen mogelijk door de aanwezigheid van de gastdames en –heren. Zij zijn en blijven de dragende krachten, evenals het kostersechtpaar Jan en Mani Schouten. Op donderdagmiddag 8 oktober werd voor hen allen een bijeenkomst georganiseerd in de Hippolytuskerk. Ervaringen werden uitgewisseld en alle, veelal nuttige opmerkingen werden genoteerd. Die worden het volgend jaar weer ‘meegenomen’ bij het organiseren van de volgende Open Kerkdagen. Met het oog op de verbouwing van de kerk zullen die wel eens heel anders kunnen uitpakken. Maar dat er dan ook weer iets, in welke vorm dan ook, georganiseerd zal worden is wel zeker!
    
terug