Geslaagde fietssponsortocht

 15 MEI 2015
  
De Rooms Katholieke kerk en de Protestantse Gemeente Wieringen hadden op Hemelvaartsdag een fietssponsortocht georganiseerd, aansluitend op de oecumenische viering in de Rooms Katholieke kerk.


Bij het startpunt op het plein bij de kerk werd koffie gedronken


Vervolgens gingen de deelnemers op de pedalen

Zo'n 25 gemeenteleden namen deel aan deze tocht. Tijdens het fietsen werd er natuurlijk gezellig gekletst en kon men ondertussen genieten van de prachtige route over het voormalig eiland Wieringen. Ondanks de frisse wind was het een mooie en vooral gezellige tocht. Na afloop werd er samen geluncht in de Hippolytuskerk. 

De sponsortocht heeft een bedrag van 250 euro opgeleverd. Dit bedrag wordt door zowel de diaconie als caritas verdubbeld. De totale opbrengst van 750 euro is bestemd voor verbouwingsactiviteiten in beide kerkgebouwen.

Dank aan alle fietsers en iedereen die zich heeft ingezet voor deze zeer geslaagde tocht!
    
terug