Over ons Over ons
De Protestantse Gemeente Wieringen is in januari 2008 ontstaan door fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente.

Ons kerkgebouw de Hippolytuskerk staat in het hart van het dorp Hippolytushoef op het voormalig eiland Wieringen.

De gemeente omvat belijdende leden, doopleden, gastleden en 'meegeregistreerden'. De leden van onze kerk wonen in Hippolytushoef, Den Oever, Oosterland, Westerland, de Haukes, Stroe en Wieringerwaard.

Als huis van de gemeente wil het kerkgebouw de specifieke uitdrukking zijn van de kern van gemeente-zijn: omgang met God, gemeenschap en dienst. Als gemeente voelen wij ons daartoe het meest vertrouwd met het beeld van de herberg, waarin gastvrijheid en herbergzaamheid heersen en waarvan de deuren open staan.
 

De kerkdienst

Wat is een kerkdienst?
In de kerkdienst wordt gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen, gepreekt/gesproken en gecollecteerd. Dat zijn de vaste momenten in de diensten. Er wordt gezongen uit onder andere een liedboek, dat u zelf kunt meenemen, maar ook beschikbaar is in de kerk. Ook wordt er wel met een beamerpresentatie gewerkt. 
 
Geen vaste plaatsen
Bij de gewone kerkdienst is een aantal plaatsen gereserveerd voor de mensen die een functie hebben in de kerk. Verder kunt u overal gaan zitten, er zijn geen vaste plaatsen. Bij bijzondere diensten, zoals een doopdienst, zijn voorin de kerk plaatsen gereserveerd, bijvoorbeeld voor de familie. Als u dus te gast bent, kunt u juist daar terecht!
 
Kinderopvang
De kerkdienst is een verzamelplaats voor jong en oud. Er is voor de kleinsten een crèche georganiseerd en voor de grotere kinderen een eigen bijeenkomst tijdens de preek/overdenking, de kindernevendienst. Mocht u overwegen eens naar de kerk te gaan, dan kunt u de kinderen gewoon meenemen.
 
‘Orde’ van de dienst
Voorafgaand aan de dienst/viering klinkt orgel of vleugelmuziek en mensen maken een praatje. De dienst begint als de dominee met een deel van de kerkenraad (het bestuur van de gemeente) binnenkomt. De dominee is meestal te herkennen aan de kleding, vaak een toga. Iedereen gaat staan. Er volgt een aantal mededelingen van de kerkenraad en een welkom voor de gasten. Na het ‘intochtslied’ spreekt de dominee ‘votum en groet’ uit. Het zijn woorden waarmee de gemeente zich toevertrouwt aan God, en tegelijk klinken er woorden namens God: genade en vrede zij met u.
 
Afwisseling
Als iedereen weer gaat zitten volgt een gebed. De rest van de dienst is een afwisseling van gebeden, liederen en Bijbellezingen. De dominee legt een Bijbelgedeelte uit in de preek (daarom wordt de dominee ook wel 'predikant' genoemd) ook wel genoemd: de overdenking. In de overdenking wordt de link met het dagelijks leven gelegd. Na de overdenking wordt gebeden voor o.a. de nood in de wereld en de zieken in de gemeente. De dienst/viering eindigt met een lied dat staande wordt gezongen en de zegen: de belofte dat God met ons meegaat.
 
Na de dienst
U bent van harte welkom om na de viering een kopje koffie of thee te blijven drinken in de kerk en nog na te praten.


Bron: Protestantse Kerk
terug